1.6.09

കിളിക്കൊഞ്ചല്‍

ആ കിളിക്കൊഞ്ചല്‍ ഇന്നില്ല
മുറ്റത്തെ കപ്പമാവിന്‍ ശിഖരവും ഇന്നില്ല
ആയുസ്സ് അടര്‍ന്ന എന്‍ തനുവിന്‍ ‍
അവസാനശ്വസവും അലിഞ്ഞമര്‍ന്നു

ചിതയില്‍ ദഹിപ്പിച്ച തീ മാവിന്‍ -
കൊള്ളികളില്‍ ആയിരുന്നല്ലോ.
മാങ്കോമ്പുമില്ല കൂജനവുമില്ല
അതുകേള്‍ക്കാന്‍ ഞാനുമില്ല!!

3 comments:

  1. മാങ്കോമ്പുമില്ല കൂജനവുമില്ല
    അതുകേള്‍ക്കാന്‍ ഞാനുമില്ല!!
    :)

    ReplyDelete